kunci jawaban

Sebutkan 3 tokoh cendikiawan muslim di bidang ilmu kedokteran pada masa Bani Abbasyiah!

Sebutkan 3 tokoh cendikiawan muslim di bidang ilmu kedokteran pada masa Bani Abbasyiah!

Jawaban

Cendikiawan muslim di bidang ilmu kedokteran pada masa Bani Abbasyiah

  1. Jabir bin Hayyan
  2. Abu Zakariya Ar Razi
  3. Ibnu Sina
  4. Tsabit bin Qurra
  5. Abu Zakariya Yuhanna bin Masawayh
TRENDING |  Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaan pada masa

Pembahasan

Cendikiawan muslim di bidang ilmu kedokteran pada masa Bani Abbasyiah

  1. Jabir bin Hayyan, hasil karyanya kitab al-Khalis, kitab al- Istitmam, bitab al-Istifa, dan kitab at-Taklis/
  2. Abu Zakariya Ar Razi, hasil karyanya Sirr Al-Thibb, Mihnatu al- Thabib, Khawasu Al-Talamidz, dan semisalnya.
  3. Ibnu Sina, hasil karyanya al-Isyarat, Asy-Syifa’, an-Najah (ringkasan asy-Syifa’), an-Nufus (jiwa-jiwa), Ahwalan-Nafs (psikolog Ibnu Sina), Hadzihi ar-Risalah fi’Ilm an-Nafs, Mu’allafat Ibn Sina.
  4. Tsabit bin Qurra, hasil karyanya Kitab Hisabul Ahillah dan Kitabul ‘Adad.
  5. Abu Zakariya Yuhanna bin Masawayh, hasil karyanya An- Nuwadir ath-Thibbiyyah, Kitab Azmina.
TRENDING |  Berdasarkan letak geologis, wilayah Indonesia dilalui oleh 2 sirkum, yaitu ....

Daftar Isi :

Check Also

kunci jawaban

Latar belakang pemberontakan APRA adalah

Latar belakang pemberontakan APRA adalah …. Jawaban Latar belakang pemberontakan APRA adalah untuk mempertahankan negara …